2010
Συγκρότημα παραγωγής φαρμακευτικής εταιρίας «Pharmathen»