2006
Νέο στέγαστρο και κυλικείο στο 6ο γυμνάσιο Λαμίας