2006
Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επί της λ. Κηφισίας