2003
Διαμόρφωση αυλείου χώρου γυμνασίου Στάνου, Δήμος Αμφιλοχίας