Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού της Κοίμησης Θεοτόκου Ασφακιάς στην Άρτα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη εγγεκριμένη μελέτη της Δόλιχος Μελετητική. Η ερμόδια εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων ωστόσο, η οποία είχε και την εποπτεία του έργου, επέβαλε τροποποιήσεις της εγγεκριμένης μελέτης που αφορούν στον χρωματισμό των εξωτερικών αρμολογημάτων και στην μη εφαρμογή επιχρισμάτων στο εσωτερικό του ναού στοιχεία για τα οποία οι μελετητές εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους.