Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του πρώτου καταστήματος κατεψυγμένων ειδών αλιείας και ετοίμων γευμάτων COREALIS. Την επίβλεψη του έργου είχε αναλάβει η ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, την κατασκευή η KDI CONTRUCT (www.kdi.gr) ενώ τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του brand η SONAR MARKETING (www. sonar.gr).