Στην παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη διαμορφώνεται ένα συγκρότημα άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού με υπαίθριους χώρους εκτόνωσης στο Δήμο Λυκόβρυσης, καλύπτοντας έτσι υπαρκτές ανάγκες της περιοχής. Περιλαμβάνεται η δημιουργία συγκροτήματος κολυμβητικών δεξαμενών, αναψυκτηρίου,  υπαίθριου αμφιθεάτρου, κεντρικής πλατείας, επιφάνειες πρασίνου, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης. Βασική μέριμνα της παρούσας μελέτης είναι η προσαρμογή των χώρων στη φυσική κλίση του εδάφους και η επικοινωνία του συγκροτήματος με τις γύρω περιοχές. Έτσι δημιουργείται μια διαδοχική και ήπια υψομετρική κλιμάκωση των υπαίθριων χώρων. Η ευρύτερη πλατεία είναι άμεσα προσπελάσιμη από τους περιμετρικούς δρόμους και σε αυτήν εκτονώνονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες."/>

2010
Ανοιχτό κολυμβητήριο και εγκαταστάσεις αναψυχής Δήμου Λυκόβρυσης

Στην παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη διαμορφώνεται ένα συγκρότημα άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού με υπαίθριους χώρους εκτόνωσης στο Δήμο Λυκόβρυσης, καλύπτοντας έτσι υπαρκτές ανάγκες της περιοχής. Περιλαμβάνεται η δημιουργία συγκροτήματος κολυμβητικών δεξαμενών, αναψυκτηρίου,  υπαίθριου αμφιθεάτρου, κεντρικής πλατείας, επιφάνειες πρασίνου, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης. Βασική μέριμνα της παρούσας μελέτης είναι η προσαρμογή των χώρων στη φυσική κλίση του εδάφους και η επικοινωνία του συγκροτήματος με τις γύρω περιοχές. Έτσι δημιουργείται μια διαδοχική και ήπια υψομετρική κλιμάκωση των υπαίθριων χώρων. Η ευρύτερη πλατεία είναι άμεσα προσπελάσιμη από τους περιμετρικούς δρόμους και σε αυτήν εκτονώνονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες.