2009
Νοτιοδυτική Πτέρυγα Μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου

Στην Ι.Μ.  Ζωοδόχου Πηγής στη Νήσο Σάμο μελετήθηκε η αποκατάσταση και η επέμβαση στη στέγαση της νοτιοδυτικής πτέρυγας, που παρουσίαζε προβλήματα στεγάνωσης. Η κάλυψη της πτέρυγας γίνεται με επιμήκη δίριχτη στέγη με ξύλινο φέροντα οργανισμό, ο  οποίος ακολουθεί την κατασκευή της παραδοσιακής Σαμιώτικης τραβάκας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν γενικά την διατήρηση και συντήρηση των διασωθέντων τμημάτων των κτισμάτων την ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων με βάσει τα στοιχεία που προκύπτουν από την αποτύπωση.