2013
Ανάδειξη Βυζαντινού ναού Αγ.Νικολάου Μεγαλομάτη, Ζάκυνθος

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και της πρόσβασης στο ναό του Αγ. Νικολάου Μεγαλομάτη στη θέση Σκοπός στη Ζάκυνθο ,καθώς και η μελέτη στεγάστρου και αντικεραυνικής εγκατάστασης για την προστασία του ναού, που σώζεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Οι επεμβάσεις προσαρμόζονται στο φυσικό ανάγλυφο και τις έντονες κλίσεις της περιοχής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Οι πορείες που χαράσσονται προς το χώρο του ναού, με μικρά πλατώματα, χώρους στάσης και βαθμιδωτά επίπεδα, θα χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες του χώρου. Παράλληλα δημιουργείται δεύτερη πορεία με ήπια κλίση για άτομα περιορισμένης κινητικότητας. Στην είσοδο του οικοπέδου δημιουργείται τριγωνικό πλάτωμα με στεγασμένο χώρο και χώρο στάθμευσης δύο οχημάτων. Η μόνιμη στέγαση του ναού, που είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη για την προστασία και ανάδειξη του μνημείου. Η μορφή του στεγάστρου χαρακτηρίζεται από ήπια γεωμετρικά στοιχεία και δεν ανταγωνίζεται το χαρακτήρα του μνημείου.