2016
Δημιουργία Υπαίθριων Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης