2011
Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αμαρουσίου

Στον σχεδιασμό του βρεφονηπιακού σταθμού στο Μαρούσι ακολουθήθηκαν οι εξής αρχές σχεδιασμού:

1. “Στροφή” του κτηρίου και τοποθέτησή του παράλληλα με τη μεγάλη πλευρά του οικοπέδου με στόχο την ομαλή του ένταξη στο περιβάλλον, την σωστή οπτική του προσέγγιση και τον ομαλό σχεδιασμό του “χρηστικού” περιβάλλοντος χώρου.

2. Τοποθέτηση της εισόδου κάθετα στον δρόμο προκειμένου να γίνεται ομαλά η είσοδος στο οικόπεδο από όποια πλευρά της οδού Χλόης και να προσεγγιστεί.

3. Κατανομή των δύο κύριων λειτουργικών ενοτήτων του κτηριολογικού προγράμματος στις δύο στάθμες του κτηρίου. Έτσι οι ενότητα των νηπίων χωροθετείται στην στάθμη του ισογείου με όλες τις λειτουργίες που την συνοδεύουν, ενώ η ενότητα των βρεθών με τις αντίστοιχες λειτουργίες τοποθετείται στον όροφο.

4. Πραγματοποιούνται ανεξάρτητοι χώροι ύπνου για τα νήπια και τα βρέφη και τηρούνται οι προδιαγραφές των κανονισμών ως προς τα μεγέθη τους. Στα νήπια, επιπλέον, αποδίδονται δύο επιμέρους χώροι ύπνου για τις δύο ομάδες αντίστοιχα.

5. Επανασχεδιασμός των επιμέρους χώρων με στόχο την βελτίωση των αναλογιών τους, των προσβάσεων τους και των υπαίθριων εκτονώσεων τους, ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση τους και στις διατάξεις των κινητών στοιχείων εξοπλισμού.