2017
Παραθεριστική κατοικία στο Καψάλι Κυθήρων

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός παραθεριστικής κατοικίας εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο Καψάλι Κυθήρων. Η αρχιτεκτονική πρόταση προσαρμόζεται στις μορφές, στις αναλογίες, την κλίμακα και τα υλικά του τόπου ενώ αντλεί στοιχεία από την ανώνυμη αρχιτεκτονική του νησιού. Στόχος του σχεδιασμού είναι οι παραδοσιακές μορφές να αφομοιωθούν δημιουργικά και να μεταγραφούν στη σύγχρονη εκδοχή τους. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, αναφέρονται σε παραδοσιακά πρότυπα, όπως η έδραση του κτηρίου, η κλίμακα ανόδου στον ξενώνα και η δημιουργία σκιάστρων σε πεσσούς από εμφανή λιθοδομή ή σε ξύλινα υποστυλώματα.