2020
Νέα γραφεία της Lamda Development στο Ελληνικό