2017
Προστασία και Ανάδειξη Καθολικού Ιεράς Μονής Βαρνάκοβα

Η Ιερά Μονή Βαρνάκοβας είναι το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο της περιοχής και είναι αφιερωμένο στη Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο πρώτος ναός κτίστηκε το 1077 ενώ σημερινός αποτελεί ανακατασκευή του 1831, που έγινε με έξοδα του Όθωνα. Το καθολικό του ναού αντιμετώπιζε σοβαρά δομικά προβλήματα, ενώ από τα στοιχεία του διακόσμου αυτά που διατηρούνται καλύτερα είναι το μαρμαροθετημένο δάπεδο το οποίο διασώζεται από τη βυζαντική φάση του ναού και το ξυλόγλυπτο τέμπλο το οποίο είναι σύγχρονο με τη νά φάση ανοικοδόμησης του ναού κατά το 19ο αιώνα.