Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης νέας μονοκατοικίας στην περιοχή της Γλυφάδας.