1999
Μετατροπή κτηρίου σε πνευματικό κέντρο στην Άρτα