1999
Μετατροπή οικίας Ευθυμιάδη σε μουσειακό-εκθεσιακό χώρο