2000
Μετατροπή νεοκλασικού κτηρίου σε Κ.Α.Π.Η. στη Σάμο