2001
Διατηρητέο κτήριο επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας, Ναύπλιο