2002
Περιφερειακό εργαστήριο δημόσιας υγείας Ρόδου