2010
Ανοιχτό θέατρο στο δ.δ. Πετρίνας του δ. Σμυνούς