2005
Πολυκατοικία επί της οδού Κρίσσης 8 στην Κυψέλη