2007
Λαογραφικό – πολιτιστικό κέντρο του δ. Αμφιλοχίας