ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ.ΚΡΟΚΙΔΗΣ - Π.ΠΑΛΗΟΣ - Γ.ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΑΡΕΑ 14-18 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 36

T. +30.210.777.4800

F. +30.210.777.4034

E. [email protected]