Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού Εμπορικού Κέντρου στην περιφέρεια Δωδεκανήσων.