Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναμόρφωσης φαρμακείου στο Χαϊδάρι Αττικής. Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, εφαρμόστηκε με επίβλεψη της εταιρείας εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες που προέκυψαν, ειδικότερα σε θέματα ενίσχυσης του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Την κατασκευή εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία η KDI CONTRACT.