Ημερομηνία Γέννησης: 27 Φεβρουαρίου 1966

 

http://www.linkedin.com/pub/george-tsironis/10/965/346

 

 Σπουδές:
-1983 Απόφοιτος  Θουκυδίδιου Λυκείου.
-1992 Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
-2000 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συντήρηση και Αποκατάσταση
Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
-2001 Yποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π. Τομέας 1 Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.

 

 Επιστημονικές Εργασίες – Δημοσιεύσεις – Συνέδρια:
–  «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προστασία και Ανάδειξη του Παραδοσιακού Οικισμού της Αμφίκλειας». Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 2000-2001. Υπεύθυνη: Ε. Μαΐστρου, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
– «Μελέτη Συντήρησης και Αποκατάστασης Ναού κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρετάδας στην Ακαρνανία». Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων και Συνόλων» του Ε.Μ.Π.
– «Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αμβρακιά Ακαρνανίας», Εκκλησίες μετά την Άλωση, τόμος VI, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής.
– «Αγροτικά σπίτια της Νισύρου – Τα σπηλάδια», περιοδικό Τεχνολογία, Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.
– «Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιτωλοακαρνανίας – Η περιοχή του Βάλτου», Διάλεξη, Μαθήματα Εμβάθυνσης Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π., 2006.
– «Μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και εκσυχρονισμού Μονής Αγίας Παρασκευής Σαρδίνινων Αιτωλοακαρνανίας», Ανακοίνωση στο Α’ Συνέδριο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», 2006.
– «Μελέτη Συντήρησης και Αποκατάστασης Καθολικού της Ι.Μ. Δοχειαρείου» Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 1999. Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
– «Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου». Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 1995-1996. Υπεύθυνος: Π. Τουλιάτος, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
– «Η Αρχιτεκτονική των Μεταβυζαντινών Μνημείων της Επαρχεία Βάλτου και η ανάγκη για την διάσωσή τους μέσω της ορθής αποκατάστασης». Ημερίδα Ένωσης Βαλτινών Επιστημόνων, 2008.