Ημερομηνία Γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1967

 

Σπουδές:
– Απόφοιτος  8ου Λυκείου Αθηνών.
– Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
– Μaster of Αrts in Conservation Studies IoAAS University of York, UK
– Υποψήφιος διδάκτωρ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Επιστημονικές Εργασίες – Δημοσιεύσεις:
–  «Η επαναχρησιμοποίηση των παλαιών βυρσοδεψείων για το πανεπιστήμιο του Αιγαίου», άρθρο στην ετήσια επιθεώρηση Σαμιακές Μελέτες 1995-1996, Τόμος Δεύτερος,  Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου».
–  «Η παραδοσιακή βιομηχανία της βυρσοδεψίας στα Καρλοβάσια Σάμου», πρακτικά συνεδρίου «Η Σάμος από τα Βυζαντινά Χρόνια μέχρι Σήμερα», Τόμος Δεύτερος, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα 1998.
–  «Tanning Plants on the Island of Samos and the Role of the Sea», (Τα Βυρσοδεψεία της Νήσου Σάμου και ο Ρόλος της Θάλασσας), ανακοίνωση στο 10o Διεθνές Συνέδριο για τη Διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς  (T.I.C.C.H): «Τεχνολογίες της Θάλασσας».
–  «Καταγραφή των Υδροκίνητων Εγκαταστάσεων της Νήσου Σάμου». Συμμετοχή στην έρευνα του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων ΙτΕΜ , «Το νερό κινητήρια δύναμη στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου από την Θράκη ως την Κύπρο», στα πλαίσια τού προγράμματος «Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος» του Υπουργείου Αιγαίου και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, 1999.
– «Βυρσοδεψεία Δ. Θ. Ταλαμπέκου και υιών 1890», ανακοίνωση στο συνέδριο Σαμιακών Μελετών, «Η Σάμος Κατά Τον 20ο Αιώνα». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, Νοέμβριος 2000.
–  «Μια Προσπάθεια για την Καταγραφή των Βυρσοδεψείων στο Καρλόβασι της Σάμου», άρθρο στο Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτισμού του Τεχνολογικού Ιδρύματος  ΕΤΒΑ, «Τεχνολογία», τεύχος 8-9,  2000.
– «Βυρσοδεψείο Δημήτρη Υψηλάντη», ανακοίνωση στο συνέδριο «Βυρσοδεψεία 19ος –20ος Αιώνας», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,   Οκτώβριος 2001.
–    «Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Καρλοβασίων Σάμου», ανακοίνωση στο συνέδριο «Ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο Ανατολικό Αιγαίο» του Δήμου Καρλοβασίων, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Αρχεία νομού Σάμου, Οκτώβριος 2004.