Μια προσπάθεια για την καταγραφή των βυρσοδεψείων στο Καρλόβασι της Σάμου

Δ.Κροκίδης, Μια προσπάθεια για την καταγραφή των βυρσοδεψείων στο Καρλόβασι της Σάμου, περιοδικό «Τεχνολογία, Ενημερωτικό δελτίο πολιτιστικού τεχνολογικού ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως», τ.9, (1999)