Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αμπρακιά Ακαρνανίας

Γ.Τσιρώνης, Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αμπρακιά Ακαρνανίας, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση. Τ.6, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, (Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ)