Αγροτικά σπίτια της Νισύρου: Τα Σπηλάδια

Γ.Τσιρώνης, Αγροτικά σπίτια της Νισύρου :Τα Σπηλάδια, περιοδικό «Τεχνολογία, Ενημερωτικό δελτίο πολιτιστικού τεχνολογικού ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως», τ.10-11, (2001)