2012
RESTORATION OF KOIMISIS THEOTOKOU’S CHURCH IN ZOURTSA