2007
Μετόχι Μονής Ροβέλιστας στην Ασφακιά Άρτας.

Ο ιερός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου βρίσκεται σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων περίπου από την Άρτα στην περιφέρεια Κάτω Ραδοβυζίων, κοντά στο χωριό Ασφακερό.

Πρόκειται για  μονόκλιτο, τρίκογχο ναό ο οποίος, μετά τις τελευταίες  επεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο, στεγάζεται πλέον με δίριχτη κεραμοσκεπή.

Σήμερα ο ναός αποτελείται από κυρίως ναό  και νάρθηκα. Ο κυρίως ναός είναι το μόνο εμφανώς σωζόμενο τμήμα του παλαιότερου κτίσματος ενώ ο νάρθηκας που έχει προσαρτηθεί στην δυτική του πλευρά είναι νεοτερικό, πρόσφατα  και άτεχνα, κατασκευασμένο κτίσμα, δυσανάλογο προς το προϋπάρχον μνημείο. Το συνολικό κτίσμα έχει διαστάσεις 13.00 Χ 5.80 μ περίπου.

Ο μικρών διαστάσεων ναός αποτελεί Μετόχι της Μονής Παναγίας Ροβέλιστας, ιστορικού μοναστηριού της περιοχής. Ο ναός διατηρεί  αναλλοίωτα κάποια μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία της εποχής του, άλλα έχει υποστεί σοβαρές επεμβάσεις.

Η επέμβαση περιελαμβάνε τη στατική, οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση του κτιρίου με τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς επίσης και την αποκατάσταση και συντήρηση του δαπέδου και των ξύλινων στοιχείων του εσωτερικού χώρου. Για τα νεωτερικά στοιχεία του κτιρίου, όπως ο φέρων οργανισμός και η επικάλυψη στέγης, η επικάλυψη του δαπέδου με κεραμικά πλακίδια και τα κουφώματα των θυρών, προβλεπόταν η αντικατάστασή τους με υλικά και μεθόδους συμβατές προς την αρχική μορφή και το χαρακτήρα του μνημείου.

Η κυριότερη επέμβαση που έγινε στο μνημείο είναι η κατεδάφιση του νεωτερικού  νάρθηκα που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής όψης του ναού.