2007
Αναψυκτήριο Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη

Το συγκρότημα του Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη είναι έργο του Δημήτρη Πικιώνη και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠ.ΠΟ. με το ΦΕΚ 696/Β/96. Το έργο σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης ανάδειξης της δυτικής πλευράς του λόφου της Ακροπόλεως που περιελάμβανε τις οδούς προσπέλασης σε αυτήν καθώς και τον «περίπατο του Φιλοπάππου». Το υπό μελέτη τμήμα του συγκροτήματος βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του και βόρεια του ναού του Αγ. Δημητρίου. Η αρχική χρήση ήταν αυτή του αρχονταρικιού με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή τόπος αναπαύσεως, κεραστικού και συνάθροισης. Σήμερα, το αναψυκτήριο του Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης κυρίως λόγω της αχρηστίας στην οποία έχει περιέλθει για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και λόγω των, αισθητικά ασύμβατων με την αρχιτεκτονική του μνημείου, παρεμβάσεων που έχουν γίνει. Στόχος της μελέτης είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του συγκροτήματος και η επαναφορά του στην αρχική μορφή σε συνδυασμό με την λειτουργική του αξιοποίηση με μία ήπια χρήση που να συνάδει με την αρχική.