2004
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις “ΑΘΗΝΑ 2004”

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η εταιρία είναι η μελέτη της κατευθυντήριας σήμανσης σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας αθλητών και δημοσιογράφων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Πέραν των δυσκολιών που είχε το εγχείρημα λόγω της έκτασης των χώρων και της πίεσης του χρόνου, ένα ακόμα θέμα που δυσκόλεψε την μελέτη ήταν το γεγονός ότι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών θα έπρεπε να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες προς τον τελικό προορισμό τους. Τέτοιες ομάδες ήταν οι θεατές, οι αθλητές, οι δημοσιογράφοι, η ολυμπιακή οικογένεια και οι τεχνικοί. Η εικαστική ιδέα και το δημιουργικό για την μορφή των πινακίδων είχε αποκρυσταλλωθεί από την ομάδα επικοινωνίας του ΑΘΗΝΑ 2004 και η εφαρμογή της, που περιελάμβανε πάνω από 80.000 πινακίδες σχεδιάστηκε, συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από την ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ.