2008
Πυροσβεστικός σταθμός Γαργαλιάνων Μεσσηνίας

H μελέτη αφορά στην ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού  στους  Γαργαλιάνους Μεσσηνίας,  συνολικής επιφάνειας 1860 τμ  και εκπονήθηκε στα πλαίσια συμμετοχής σε διαγωνισμό της Κ.Ε.Δ. με το σύστημα των ΣΔ.Ι.Τ.  Οι μελέτες εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Μελετών OPSIS EE M.Τσιλικης  Λάμπρου.  Οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν το σχεδιασμό ήταν: οι απαιτήσεις των προδιαγραφών των χώρων,  οι απαιτήσεις των προδιαγραφών του αύλειου χώρου,  η ικανοποίηση των απαιτήσεων σε Η/Μ εξοπλισμό,  η τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων,  η σχέση του κτιρίου με το δημόσιο χώρο,  οι σύγχρονες βιοκλιματικές απαιτήσεις. η κατά το δυνατόν μείωση του προβαλλόμενου όγκου του κτιρίου. Το προτεινόμενο κτίριο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Διοικητής υποστήριξης,  Ενδιαίτησης προσωπικού, Αμαξοστασίου, Αποθήκευσης, Κοινόχρηστα και Η/Μ Εγκαταστάσεων. Το κτίριο στον σχεδιασμό του ενσωματώνει τους όρους του βιοκλιματικού σχεδιασμού, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αυξημένη αντισεισμική ασφάλεια.