2011
Ανάπτυξη δικτύου “RIOBA CAFE”

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διαρεύνησης ιδεών και κατασκευαστή για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων “Rioba Café” στην Ελλάδα. Η κατασκευαστική εταιρεία KDI CONTRACT, προκειμένου να συμμετέχει στην διαδικασία ανέθεσε στην Δόλιχο Μελετητική τον σχεδιασμό ενός πρότυπου εικονικού καταστάματος. Στην επίλυση, οποίο ενσωματώθηκε μία σειρά χαρακτηριστικών, που το καθιστούν μοναδικά αναγνωρίσιμο.

Εφαλτήριο για αυτόν τον σχεδιασμό απετέλεσαν τα δεδομένα της εταιρικής ταυτότητας του “rioba café”, τα οποία μεταλλασσόμενα δημιούργησαν αρχιτεκτονικά και χρηστικά στοιχεία τόσο του εσωτερικού, όσο και της όψης του καταστήματος.

Στην προσπάθεια για σχεδιασμό ενός σύγχρονου χώρου εστίασης και αναψυχής, προτάθηκε η χρήση  φυσικών και γαιωδών υλικών, καθώς και η ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και νέων υλικών τεχνολογικής αιχμής, ώστε τελικά να καθίσταται ιδιαίτερα φιλικό στα άτομα της νέας γενιάς, χωρίς παράλληλα να είναι αφιλόξενο για τις μεγαλύτερες ηλικίες.