2009
Μετατροπή δυο νεοκλασικών κτηρίων σε εστιατόριο, Πάφος

Tα υπό μελέτη κτίρια βρίσκονται στο κέντρο της Πάφου στην Κύπρο. Πρόκειται για δύο όμορα νεοκλασικά κτίρια κατοικιών των αρχών του 20ου αιώνα με ενδιαφέροντα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Γενικώς, η επέμβαση περιλαμβάνει την στατική, οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση των κτιρίων προκειμένου να λάβουν χρήση εστιατορίου. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Κυπριακό Γραφείο “Λουκαίδης & Φιλλίπου Αρχιτέκτονες Μηχανικοί” ενώ την μελέτη εγκαταστάσεων εκπόνησε το γραφείου του Γιώργου Αλετράρη.