2002
Μονή Βροντά στη Σάμο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου (Μονή Βροντά) Σάμου.  Το κτιριακό συγκρότημα της μονής είναι το  σημαντικότερο σωζόμενο μοναστικό συγκρότημα  της Νήσου Σάμου με σημαντικά κτίσματα που χρονολογούνται από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα. Το συγκρότημα της μονής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ολοσχερούς καταστροφής των κελιών που προκάλεσε η πυρκαγιά το έτος 2000 αλλά και λόγω μίας σειράς μάλλον άτυχων επεμβάσεων. 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν γενικά την διατήρηση και συντήρηση των διασωθέντων τμημάτων των κτισμάτων την ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων με βάσει τα στοιχεία που προέκυψαν από την τεκμηρίωση, τις παλιές φωτογραφίες και από παλαιότερη αποτύπωση του 1955 (Κ.  Παπαιωάνου).  Επιπλέον έγιναν τοπικές αποκαταστάσεις και ανακατασκευές των επιμέρους στοιχείων των όψεων και του εσωτερικού χώρου.