Γ. Νικούλη, την επίβλεψη του έργου την ανέλαβε η ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ενώ η κατασκευή έγινε από την KDI CONTRACT."/>

2006
Κατάστημα Λεονταρίδη, οδός Ακαδημίας

Πρόκειται για κατάστημα επίπλων γραφείου στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Ακαδημίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό των λεπτομερειών του εσωτερικού του καταστήματος, ώστε σε συνδυασμό με την ίδια την προβολή των προϊόντων να επιτυγχάνεται ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Η μελέτη εκπονήθηκε από το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών του Γ. Νικούλη, την επίβλεψη του έργου την ανέλαβε η ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, ενώ η κατασκευή έγινε από την KDI CONTRACT.