2010
Οικία Σαλβαρά στο Μυστρά

To υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού του Μυστρά.. Πρόκειται για  ένα  διόροφο  κτίριο κατοικίας, σε σχήμα «Γ», κατασκευασμένο σε οικόπεδο έκτασης 700 περίπου μέτρων. Το αρχοντικό Σαλβαρά κτίστηκε το 1815 – 1830. Κατατάσσεται μέσα στον πιο πάνω κατάλογο των αξιόλογων κτισμάτων του οικισμού Μυστρά καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αποτελεί σημαντικό δείγμα της αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αι. Γενικώς, η επέμβαση περιλαμβάνει την στατική, οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση του κτιρίου, με τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή αποκατάστασή του και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες πολιτιστικές χρήσεις του Δήμου Μυστρά.