2005
Α’ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Το αντικείμενο της παρούσας αρχιτεκτονικής μελέτης αφορά στο Α΄ ΚΑΠΗ στο Δήμο Περάματος. Περιλαμβάνει τριώροφο κτήριο με υπόγειο (5 στάθμες), συνολικής δόμησης 467,38τ.μ., για την φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα. Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής προσέγγισης αφορά στη δημιουργία ενός κτηρίου που υπακούει σε μία τριπλή συμφωνία, την προσαρμογή στο δομημένο περιβάλλον, τον συμβολισμό που ανταποκρίνεται στην έννοια : ΚΑΠΗ – κτήριο κοινωνικής πρόνοιας και τη δημιουργία προτύπων σε μια περιοχή που απουσιάζει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.