2001
Ναός Ταξιάρχη Μελίδας Ν. Άνδρου

Ο ναός του Ταξιάρχη Μελίδας βρίσκεται, νοτιοδυτικά του οικισμού Πιτροφός σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Μελίδας, σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων  από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από την χώρα της Άνδρου στο Γαύριο.  Το μνημείο είναι ορατό από την κεντρική οδό  και σήμερα λειτουργεί σαν νεκροταφιακός ναός του οικισμού Πιτροφός. Ο ναός του είναι ένας μετρίου μεγέθους δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με νάρθηκα.  Έχει εξωτερικές διαστάσεις, χωρίς τις κόγχες του ιερού, 8.45 Χ 12.70 μ.  Η κάλυψη του ναού γίνεται με ημικυλινδρικούς θόλους στις κεραίες του σταυρού και στα ανατολικά γωνιακά διαμερίσματα και σταυροθόλια στα δυτικά. Οι κίονες που φέρουν τον τρούλλο είναι μαρμάρινοι. Η κάλυψη του νάρθηκα είναι η τυπική τριμερής, με έναν κατά μήκος ημικυλινδρικό θόλο στο κεντρικό τμήμα και δύο εγκάρσιους εκατέρωθεν. Το δάπεδο του ναού είναι από τοπικές σχιστόπλακες.

Η επέμβαση είχε σαν στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ώστε να  επανορθωθούν κατά το δυνατόν οι επιμέρους φθορές και  να αρθούν οι αιτίες που τις προκάλεσαν. Παράλληλα να επετεύχθει η  ανάδειξη της  ιστορικής και αρχαιολογικής  αξίας του μνημείου, καθώς και η αισθητική αναβάθμισή του και του  περιβάλλοντος  χώρου του.