2010
Τριώροφο βιομηχανικό κτήριο στο Μοσχάτο

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό κτήριο με μονάδα παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων. Παράλληλα με την αυτονόητη απαίτηση της λειτουργικότητας του κτηρίου, ζητούμενο ήταν και η κατασκευή ενός αισθητικά σύγχρονου κτηρίου, που και θα σηματοδοτούσε την δυναμικότητα της εταιρείας, αλλά και θα δημιουργούσε συνθήκες άνετης εργασίας για το προσωπικό. Τα πολλαπλά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η μελέτη «απαντήθηκαν» επιλύοντας την κάτοψη με την τοποθέτηση ευρύχωρου εσωτερικού αίθριου στο κέντρο της, με την περιμετρική εν σειρά τοποθέτηση των λειτουργιών και την ογκοπλαστική αντιμετώπιση του κελύφους με πολλαπλούς ορθογωνικούς όγκους, που επενδύονται με φύλλα αλουμινίου και έγχρωμες οριζόντιες περσίδες διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό σύνολο.