1988
Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Κορίνθου

 Η ανάθεση της μελέτης του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων έγινε μετά από Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό το 1988. Στο ισόγειο του κτιρίου έχει τοποθετηθεί η βασική αίθουσα εκδηλώσεων που διαθέτει κεκλιμένο δάπεδο για καλύτερη οπτική προς τον χώρο της σκηνής, ενώ στους επάνω ορόφους υπάρχουν μικρότερες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γραφεία διοίκησης. Οι υποστηρικτικοί χώροι της κεντρικής αίθουσας, όπως καμαρίνια, χώροι υγιεινής, αποθήκες και εργαστήρια σκηνικών, έχουν χωροθετηθεί στο υπόγειο του κτιρίου. Στην όψη της οδού Κολοκοτρώνη έχει δημιουργηθεί παρόδια στοά με δύο μικρά καταστήματα, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εικόνα του κεντρικού δρόμου. Ογκοπλαστικά, το κτίριο συντίθεται από δύο βασικά στοιχεία, ένα αυστηρό παραλληλεπίπεδο «κουτί» με επένδυση από τσιμεντόλιθους και έναν καμπύλο τοίχο, που δημιουργεί έναν κυματισμό στην μακριά όψη που οριοθετεί πλέον την μία πλευρά της κεντρικής πλατείας της Κορίνθου. Από τον τοίχο αυτό εξέχουν βεράντες, μπαλκόνια και ελεύθερες σκάλες, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ένα δυναμικό σκηνικό προς την πλατεία. Πλακοστρώσεις, αναβαθμοί και κερκίδες ολοκληρώνουν την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τον ενοποιούν με την υπόλοιπη πλατεία.