2011
Επταόροφο κτήριο στο Αγρίνιο

Το νέο κτήριο προορίζεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στην γωνία των οδών Στάικου και Κύπρου, στο Ο.Τ. 67 και πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας. Πρόκειται για κτήριο μεικτών χρήσεων επτά ορόφων με υπόγειο και δώμα, όπου στο ισόγειο θα λειτουργούν καταστήματα, στους τρεις πρώτους ορόφους γραφεία και στους υπόλοιπους κατοικίες.

Το οικόπεδο είναι σχετικά μικρό και γωνιακό με έντονη κλίση εδάφους. Ανήκει στο κεντρικό τμήμα της πόλης όπου ισχύει το συνεχές σύστημα δόμησης με υποχρεωτική στοά πλάτους 2.50 μ. Απέναντι από το υπό μελέτη ακίνητο (δυτικά) βρίσκεται  κηρυγμένο διατηρητέο διώροφο νεοκλασικό κτήριο η κατασκευή του οποίου τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα (1900 – 1920).

Βασικό ρόλο στον σχεδιασμό του  έπαιξε η επιθυμία τόσο των μελετητών, όσο και του εργοδότη για την πραγματοποίηση ενός κτηρίου σύγχρονης αισθητικής, που θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το καθιστούν «τοπόσημο» για την περιοχή, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει έναν «διάλογο» με το διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο απέναντί του. Τέλος, η κυρίαρχη θέση του γωνιακού αυτού οικοπέδου σε σχέση με το εμπορικό κέντρο της πόλης, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του καθώς και οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη για την πραγματοποίηση ενός σύνθετου κτηριολογικού προγράμματος με ποικίλες χρήσεις, ήταν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η σύνθεση του κτηρίου.