2008
Παλαιό δημοτικό σχολείο στο δήμο Πεγείας Κύπρου

Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν αποτέλεσμα βράβευσης σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Δήμος Πέγειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόσο ο διαγωνισμός, όσο και η μελέτη έγιναν σε συνεργασία με το κυπριακό γραφείο μελετών «Δ. Λουκαίδης – Μ. Φιλίππου». Εντός του γηπέδου υπάρχουν σήμερα δύο νεοκλασικά κτίρια, ένα επίμηκες το οποίο καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την νότια πλευρά του γηπέδου και ένα τετραγωνικού σχήματος στα βορειοανατολικά. Και τα δύο κτήρια είναι κηρυγμένα διατηρητέα και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα την ίδια εποχή, το 1926, όπως φαίνεται και από χαραγμένη ημερομηνία στο πρέκι της κεντρική εισόδου του βόρειου κτιρίου. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις και το κτιριολογικό πρόγραμμα το οποίο συνέταξε ο Εργοδότης προτείνονται η διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη του νότιου κτηρίου και η χρήση του σαν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με χώρο εισόδου και υποδοχής καθώς και control room, η διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη του βορειοανατολικού κτηρίου και η χρήση του σαν βιβλιοθήκη με γραφείο υπευθύνου, η κατασκευή νέου κτηριακού όγκου στον κενό χώρο στα βορειοδυτικά του γηπέδου το οποίο θα στεγάσει τo γραφείο πολιτιστικού λειτουργού, γραφεία για δύο γραφείς, χώρους υγιεινής, αποθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφείο εισπράκτορα – ταμείο, δωμάτιο η/υ, αίθουσα συνεδριάσεων για 10 άτομα και χώρο η-μ εγκαταστάσεων, η κατασκευή υπαιθρίου χώρου εκτόνωσης στο δώμα του νέου βορειοδυτικού κτηρίου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με μαλακές και σκληρές επιφάνειες, υδάτινες επιφάνειες και καθιστικά.