2006
Ανάπλαση Δ.Δ. Άνω Πεδινών Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τεκμηρίωση και αξιολόγηση των μορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς και η αποτίμηση της εν γένει υπάρχουσας κατάστασης του οικισμού «Άνω Πεδινά» του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου Νομού Ηπείρου. Ο οικισμός των Α. Πεδινών (Α. Σουδενά) απέχει 16,1 χλμ από την διασταύρωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας και 7,8 χλμ από την Έδρα του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, τον οικισμό Ασπράγγελοι. Η μελέτη αποσκοπεί στην διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση, δηλαδή διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη, του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού. Τέλος με βάση τις προτάσεις πραγματοποιούνται πιλοτικά μελέτες διαμορφώσεων και αποκαταστάσεων σε επιλεγμένα σημεία του οικισμού, όπως κατασκευή καταστρώματος κεντρικού δρόμου, συντήρηση και αποκατάσταση υπαρχόντων καλντεριμιών, κατασκευή νέων καλντεριμιών, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατωμάτων, διάνοιξη, καθαρισμός και εξυγίανση υπαρχόντων χωμάτινων δρόμων και μονοπατιών, υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας, συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού σχολείου, συντήρηση – αποκατάσταση εκκλησιαστικών κτηρίων, σήμανση και κήρυξη διατηρητέων κτισμάτων και συνόλων.