2011
Μονοκατοικία στην Γλυφάδα

Η  αρχιτεκτονική  επίλυση  του  θέματος  προβλέπει  την  δημιουργία  κατοικίας  η  οποία  αναπτύσσεται  σε  δύο  στάθμες.  Το κτήριο έχει τοποθετηθεί κεντρικά  και βορειοανατολικά ως προς το περίγραμμα του οικοπέδου ώστε να δημιουργηθεί ένας προσανατολισμένος νοτιοδυτικά υπαίθριος χώρος στον οποίο θα κατασκευαστεί και η πισίνα της κατοικίας. Η είσοδος στο οικόπεδο γίνεται από το νοτιοδυτικό του όριο το οποίο εφάπτεται στην οδό Δημοκρατίας.

Η κατοικία ακολουθεί λιτές αλλά στβαρές γραμμές στο σχεδιασμό της, ενώ έμφαση έχει δοθεί στην νοτιοδυτική – κύρια όψη της. Η κύρια όψη της κατοικίας έχει επεκταθεί εκατέρωθεν, τονίζοντας την οριζόντια διάσταση και δημιουργώντας δύο «πύλες» προς τον περιμετρικό περιβάλλοντα χώρο. Η νοτιοδυτική πύλη βρίσκεται στον άξονα εισόδου του οικοπέδου και οδηγεί στην είσοδο του κτηρίου που πραγματοποιείται από τη βορειοδυτική του όψη. Ο υπαίθριος χώρος του κτηρίου διαμορφώνεται σε ενιαία στάθμη με διαφορά ενός μέτρου από το επίπεδο του δρόμου, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο, καθώς και με περιμετρικές φυτεύσεις την απαιτούμενη ιδιωτικότητα στην κατοικία.

Το πρώτο επίπεδό περιλαμβάνει του χώρους διημέρευσης της κατοικίας (καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, playroom, ξενώνα, λουτρό) και λειτουργεί στο μεγαλύτερο τμήμα του ενιαία χωρίς κατακόρυφα διαχωριστικά στοιχεία, επιτρέποντας την ενοποίηση των χώρων τόσο οπτικά, όσο και λειτουργικά. Στο δεύτερο επίπεδο της κατοικίας χωροθετούνται οι ιδιωτικές λειτουργίες της (υπνοδωμάτια, γραφείο και λουτρό), ενώ ο πυρήνας κατακόρυφων κινήσεων βρίσκεται κεντροβαρικά της κατοικίας και σε άμεση επαφή με το χώρο εισόδου. Επιδίωξη αποτέλεσε όλα τα δωμάτια και οι χώροι της κατοικίας να συνδέονται άμεσα με υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους.