Το κτήριο ανεγέρθηκε σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1318.09 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 192 επί της οδού Βαρνακιώτη στο δήμο Αγρινίου. Πρόκειται για κτήριο επτά ορόφων με καταστήματα, γραφειακούς χώρους και κατοικίες και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το οικόπεδο είναι μεσαίο και έχει πρασιά πλάτους 3.00 μ. ενώ προς δυσμάς συνορεύει με ελεύθερο χώρο μεταβαλλόμενου πλάτους.   Το γενικό σχήμα του οικοπέδου σε μορφή Γ, οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη για την πραγματοποίηση ενός σύνθετου κτηριολογικού προγράμματος με ποικίλες χρήσεις, καθώς και η επαφή του οικοπέδου με τον ελεύθερο χώρο προς την δυτική πλευρά του, ήταν βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η επίλυση του κτηρίου. Δεδομένης της ανάγκης διαχωρισμού των διαφορετικών λειτουργιών που στεγάζονται στο προτεινόμενο κτήριο οδηγηθήκαμε σε ένα κτήριο με χαρακτηριστικά πρίσματος που αναπτύσσει τις λειτουργίες του καθ’ ύψος, δύο κλιμακοστάσια που εξασφαλίζουν ανεξάρτητη είσοδο στους χώρους γραφείων και στις κατοικίες, ενώ οι τέσσερεις όψεις που διαμορφώνονται εμφανίζουν καθ’ ύψος διαφορετική μορφολόγηση που αποτυπώνει και εξυπηρετεί τις επιμέρους λειτουργίες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην υποχώρηση  του κτηριακού όγκου από τις δύο μεσοτοιχίες που το ορίζουν κατά Δ, επιλογή που επιτρέπει την καλύτερη ανάδειξή του κάνοντας το περίοπτο και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα φωτισμού χώρων κύριας χρήσης. (Κατασκευή: Ρόκος Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρεία. www.rokos.gr )

"/>

2007
Επταώροφο κτήριο μεικτών χρήσεων στο Αγρίνιο

Το κτήριο ανεγέρθηκε σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1318.09 τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 192 επί της οδού Βαρνακιώτη στο δήμο Αγρινίου. Πρόκειται για κτήριο επτά ορόφων με καταστήματα, γραφειακούς χώρους και κατοικίες και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το οικόπεδο είναι μεσαίο και έχει πρασιά πλάτους 3.00 μ. ενώ προς δυσμάς συνορεύει με ελεύθερο χώρο μεταβαλλόμενου πλάτους.   Το γενικό σχήμα του οικοπέδου σε μορφή Γ, οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη για την πραγματοποίηση ενός σύνθετου κτηριολογικού προγράμματος με ποικίλες χρήσεις, καθώς και η επαφή του οικοπέδου με τον ελεύθερο χώρο προς την δυτική πλευρά του, ήταν βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η επίλυση του κτηρίου. Δεδομένης της ανάγκης διαχωρισμού των διαφορετικών λειτουργιών που στεγάζονται στο προτεινόμενο κτήριο οδηγηθήκαμε σε ένα κτήριο με χαρακτηριστικά πρίσματος που αναπτύσσει τις λειτουργίες του καθ’ ύψος, δύο κλιμακοστάσια που εξασφαλίζουν ανεξάρτητη είσοδο στους χώρους γραφείων και στις κατοικίες, ενώ οι τέσσερεις όψεις που διαμορφώνονται εμφανίζουν καθ’ ύψος διαφορετική μορφολόγηση που αποτυπώνει και εξυπηρετεί τις επιμέρους λειτουργίες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην υποχώρηση  του κτηριακού όγκου από τις δύο μεσοτοιχίες που το ορίζουν κατά Δ, επιλογή που επιτρέπει την καλύτερη ανάδειξή του κάνοντας το περίοπτο και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα φωτισμού χώρων κύριας χρήσης. (Κατασκευή: Ρόκος Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία. www.rokos.gr )